Do not limit your challenges, challenge your limit

Do not limit your challenges, challenge your limit

Annons

What am I striving for?

Hallå på dig, gränssprängare!
Jag har börjat skolan denna veckan och tyvärr så hade jag oturen att börja skolan med en rejäl förkylning. Har faktiskt inte fått vara på gymmet på tolv dagar, så det kliar och kryper i hela kroppen på mig. Om jag känner mig lite bättre imorgon så blir det en lugn men efterlängtad PW.
Hursomhelst, idag hade jag tänkt skriva lite av mina åsikter om fitness, vad jag strävar efter och försöka få dig att förstå att du borde inte slänga kommentarer på folk angående deras kroppstyp.
Först och främst vill jag säga att jag accepterar folk med alla typer av kroppstyper och hudfärger. För mig spelar det absolut ingen roll om du är överviktig, smal, vältränad, underviktig, kurvig, rak, mörkhyad, gulhyad, blek, fräknig.. Jag går inte på utseende, jag har förståelse för alla för jag vet hur det känns när folk viskar, undviker, stöter ut och dömer för att man ser ut på ett speciellt sett. Tro mig, jag vet. Men även om jag inte hade vetat det, så hade jag antagligen haft förståelse för jag tycker att alla är värda en chans. Oavsett förflutet, kroppstyp, historia, sjukdom, problem, hinder, handikapp, dåligt självförtroende och så vidare. Och det är läskigt att veta hur många, framförallt tonårstjejer, men även tonårskillar som tror att dem inte är värda något. Som inte tror att dem är värda folk som accepterar dem, sann kärlek, att leva livet, att må bra och allt. För ni är värda, ni är värda allt. Och ni räcker till, ni är tillräckliga, ni är så otroligt tillräckliga och jag är så stolt över dig. Och det borde du också vara. Du ska vara stolt över dina bristningar, du ska vara stolt över att du är skelögd, du ska vara stolt över ditt handikapp, du ska vara stolt över din sjukdom och du ska vara stolt över att du kämpar för att den inte ska vinna, du ska vara stolt över din hudfärg, du ska vara stolt över dina kurvor och dina kärlekshandtag, du ska vara stolt över dina små bröst, du ska vara stolt över att vara en del av denna världen och du ska vara stolt över att dina fel för en dag så kommer dem att vara perfekta för det hjärtat som var menat för att älska just dig.
Men om vi ska ta mina åsikter om vad jag tycker att fitness är. För mig handlar inte fitness om en specifik kroppstyp. Det handlar inte om att man äter bra trehundrasextiofem dagar om året, det handlar inte om hur länge du har tränat, det handlar inte om vilka eller hur många kosttillskott du tar och det handlar definitivt inte om hur mycket eller lite du tar i bänkpress. För mig är fitness en person som jobbar röven av sig för att nå sina mål. Om personen så väger etthundrafemtio eller fyrtio kilo och går in på gymmet så spelar det inte minsta lilla roll. Det jag bryr mig om är att när dem väl har gått till gymmet är att dem kör på så mycket dem bara kan istället för att sitta med mobilen och ta egopics. För mig handlar fitness om hälsosamma val och att kunna unna sig ibland. För hela iden med fitness är trots allt att må bra och då måste man få unna sig litegrann, men med måtta. Så jag kommer inte sitta här och säga att fitness är när man har mycket muskler, dem ska dessutom vara synliga, poppande ådror, man ska ta minst sextio kilo i bänkpress och du ska ha tränat i minst två år. För säger jag det, då kan jag inte säga att jag själv är inom kategorin fitness. Jag bryr mig inte om vad andras mål är, om det är att ha mycket muskler, en Kim Kardashian-röv, magrutor, att vara vältränad, om du springer på löpbandet varje träning, om du kör knäböj varje pass eller om du kör en muskelgrupp per pass. Så länge du når dina mål och är nöjd med varje steg du tar så är jag stolt över dig.
Men om vi då ska ta vad jag själv vill med min kropp och vad jag strävar efter, så kommer jag säga muskler, massor av välförtjänta muskler som jag har slitit för. Poppande ådror, jag vill innan tvåtusenfjorton är slut kunna ta femtio kilo i bänkpress med bra form och inte ha något problem med det. Jag vill sticka ut ur mängden, jag vill bevisa att tjejer kan ha muskler och rocka det. Men vad som är viktigare än att jag ser bra ut är att jag känner mig självsäker och att jag mår bra. Jag vill kunna inspirera och motivera men mitt största mål är att få synliga muskler och att vara nöjd med mig själv.

Ta hand om dig och var stolt!
Ha en beastmode-helg!
Kram på dig.

dear me

Hello there, badass beast!
I got back in school this week and unfortunately I had to start with a really mean cold. Actually, I have not been to the gym for twelve days now, I have so much energy and my motivation to get back there is on top! If I feel a bit better tomorrow I will take an easy but a very longed for PW.
Anyhow, today I thought I was going to write about my opinions about fitness, what I am striving for and try to make you understand that you should not throw comments onto people about their body type.
First of all I would like to say that I accept people with any kind of body types and skin-colors. To me it does not matter you are overweight, skinny, fit, underweight, curvy, flat, dark-skinned, yellow-skinned, freckled.. I do not judge people because of their looks, I accept everyone because I know how it feels when people are whispering, avoiding, pushing away, and judge you because you have a certain look. Believe me, I know. I believe everyone is worthy of a chance. No matter your past, body type, history, disease, problem, obstacle, bad self-esteem, disability and so on. It is kind of scary to think that so many, especially teenage-girls, but also teenage-boys who do not think that they are not worth nothing. Who does not think that they are worthy of hanging out with people that respect them, true love, living life, to feel good and everything. Because you are worthy, worthy of everything. And you are enough, my god you are enough, you are so unbelievable enough and I am so proud of you. And you should be too. You should be proud over your stretch-marks, you should be proud over that you are cross-eyed, you should be proud over your disability, you should be proud over your disease and that you are fighting so that it will not win, you should be proud over your skin color, you should be proud over your curves and your love handles, you should be proud over your small breasts, you should be proud to be a part of this world and you should be proud over your flaws because one day they will be perfect for the heart that is made to love you.
But, if I am going to tell my opinions about how I define fitness. To me, fitness is not about a specific body typ. It is not about eating clean threehundredsextyfive days a year, it is not about how long you have been training, it is not about which or how many supplements you use and it is definitely not about how much you bench-press. I define fitness as a person who is working their ass of everyday to reach their goals. If the person that walks into the gym weighs150 or 40 kilos does not matter one bit. What I care about once they are at the gym is that they work as hard as they possibly can instead of just sitting there taking ego-pics. I define fitness as healthy choices and being able to have a treat every once in a while. Because the whole idea with fitness is to feel good and then you have to allow yourself to have a treat sometimes but in moderation. So I am not going to sit here and say that fitness is about having much muscle and they are also going to be visible, popping veins, you are going to bench at least sixty kilos and you have got to have trained for at least two years. Because if I say that, the category fitness does not include me. I do not care about what other goals are, if it is to have a lot of muscles, get an Kim Kardashian-ass, getting fit, if you run on the treadmill every session, if you do squats every session, or if you train one muscle group every workout. As long as you reach your goals and are proud with every step you take I am proud of you.
But if I am going to tell you what I want with my body and what I am striving for, I am going to say muscles, lots of deserved muscles that I have worked my ass of for. Popping veins, before 2014 is over, I want to be able to bench fifty kilos with good form and without any problems. I want to stand out, I want to prove that girls can have muscles and rock it. But what is more important than how I look is how I feel, that I feel confident and good about myself. I want to inspire and motivate but my biggest goal is to get muscle and be confident.
Take care and be proud!
Have a beastmode-weekend!
Lots of love.

Kommentera (0)

Kommentera

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.
Annons
stats